Samtal som gör skillnad.
Fokus på behov, längtan och mening.

Mitt namn är Sonja Melchior och jag är diplomerad samtalsterapeut och livscoach för dig som har kommit en bit i karriär- och yrkeslivet men trots framgång känner att du saknar en djupare mening eller känner att du saknar en djupare kontakt med dig själv, dina behov och önskemål. Genom samtal och olika verktyg hjälper jag dig att förstå dig själv bättre, utveckla dina inre styrkor samt möjliggöra val som ligger i linje med vad du innerst vill så att du lättare kan stå i din kraft och leva ett rikare liv - varje dag.

Välkommen till bloggen - in the moment!

"När vi står i vår kraft och följer vårt hjärta blir livet rikare och världen ljusare."
Sonja Melchior