Kvantumhealing

Stärk din själskraft

Med hjälp av kvantumhealing kan du återfå balans, lugn och harmoni samt att låta din själsvibration ta en allt större plats inom dig.Tid för att omfamna hela vår skapelse

Vi går in i en ny tid. En tid där jordens frekvens stiger och där nya flöden strömmar in och som påverkar och utvecklar oss människor på ett djupt och innerligt plan. Tiden är inne för att omfamna hela vår skapelse och låta vår själsvibration få komma till uttryck samt att värna om jorden och våra medmänniskor på ett äkta, naturligt och balanserat sätt.

Kvantumhealing handlar om personlig utveckling samt att skapa nya flöden och vägar i livet. Gamla sår, trauman och rädslor som har hållit dig tillbaka från att stå i din fulla kraft samt gamla förhållningssätt, känslor och energier som inte är i samklang med den du är på djupet får möjlighet att släppa och transformeras. Istället välkomnas harmoni, balans och frid. Varje människa är unik och det är tänkt att vi ska vara dem vi är i själ och hjärta.


Vad är kvantumhealing?

Kvantumhealing är en energibehandling som använder den helande energin från en högre plats i universum - från kvantumfältet. Kvantumfältet tillika nollpunktsfältet kan beskrivas som universums allomfattande medvetenhet, en plats med oändliga möjligheter och en plats av rent kärleksfullt ljus.

Kvantumfältet är en vibration som nollställer vad en person kan vara i sin kärna och gör det möjligt för personen att släppa taget om det som inte längre behövs - förutsatt att personen i fråga tillåter det att ske.

Genom mitt högre jag sätts jag i förbindelse med kvantumfältet och ber om att få vara en ren kanal av det högsta ljuset och blir en förmedlare av den högsta tillgängliga frekvensen så att ett skifte ska kunna ske på enklast möjliga sätt hos en klient. Eftersom healingen sker från en högre plats kan jag som person varken påverka eller styra healingen. Jag är enbart instrumentet för den helande energin som strömmar och arbetar genom mig. Healingen sker alltså genom mig och inte från mig.


Varför kvantumhealing?

Syftet med kvantumhealing är att skapa nya flöden hos en individ och att bidra till personens utveckling. Det kan handla om att återfå balans, lugn och harmoni eller att hitta nya perspektiv och möjligheter i livet.

Under en healingbehandling skalar vi successivt av underliggande tankar, förhållningssätt, mönster samt gamla energier som begränsar oss från att leva fritt och istället öppnar vi upp för vårt sanna jag och låter vår själsvibration få ta en allt större plats inom oss.

En del av våra begränsningar och blockeringar kan vara väldigt djupt begravda i det undermedvetna vilket vi med hjälp av healingen kan komma i kontakt med och lösgöra. Ibland behöver vi också förstå vissa saker om oss själva och våra återkommande vanor, så som tankar, känslor och beteenden, för att kunna släppa, gå vidare och att växa som människa.


Vilken fin behandling. Sonja möter med värme, engagemang och magiska energier. Känner mig omtumlad och lättad på samma gång. /Anna
Kvantumhealing session med samtal

Vi börjar med att du berättar varför du är här och vad du vill ha hjälp med. Vi sitter mittemot varandra. Du tar emot de högre frekvenserna samtidigt som vi låter samtalet få ta plats i rummet. Jag berättar vad jag ser och vad jag blir guidad till att göra. Du får när du vill dela dina upplevelser och mellan varven kommer du att behöva var delaktig och fatta beslut om hur du vill göra. Ibland behöver vi förstå saker om oss själva för att kunna släppa och gå vidare.

I kvantumhealing arbetar vi med att rena och balansera chakran, centralkanalen och auran. Under en session fokuserar vi oftast på ett chakra och dess olika aspekter: mentala, känslomässiga, fysiska och andliga. Vid första tillfället brukar det oftast vara rotchakrat som vi arbetar med.

Varje session är alltid för ditt högsta bästa och har till syfte att höja dina frekvenser och få mer av din själsvibration att flöda fritt inom dig. När healingsessionen är avslutad har vi ett avrundande samtal. Se gärna till att du har 15 minuter tillgodo efter session då det kan vara skönt att ha lite extra tid för lugn och ro.


Bra att veta om healing

På samma sätt som inom samtalsterapi följer jag de etiska reglerna. Jag har tystnadsplikt och respekt för individens personliga process.

Healingprocessen är både mjuk, kraftfull och djupgående och kan förlösa inre djupare känslor som till exempel sorg, smärta, skuld och skam. Allt är precis i sin ordning och det är gamla energier som du väljer att släppa och istället transformera till energier som är i samklang med din själsvibration. Allt sker i din takt och för ditt högsta bästa.

Efter en healingsession kan det vara bra att ta det lite lugnt och drick en del vatten. Det tar i allmänhet en dag till tre veckor (ibland längre) innan energierna har skiftat och ny energi har etablerats. Du kan bli starkt påverkad de tre första dygnen.

Mitt syfte är att förmedla den helande energin och att arbeta för det högsta bästa i ljusets tjänst. Jag är utbildad via Life guide i Stockholm.

Sonja Melchior
Grundare av in the moment
Diplomerad samtalsterapeut & coach i psykosyntes

KONTAKT & BOKA