Sonja Melchior – Samtalsterapeut & Livscoach

Jag vill bejaka livet och bidra till en ljusare värld

Ju mer jag utforskar mig själv och väljer att följa min inre röst desto mer inser jag att vi är kraftfulla varelser med fantastiska gåvor. Vi har alla kommit hit till jorden med vår unika färgpalett. Färger och nyanser som vi kan upptäcka, bejaka och använda för att berika våra liv och förgylla vår omgivning med. Intresse, passion och glädje är fantastiska drivkrafter i skapandet av våra liv. Vår resa börjar i vårt inre för att sedan låta det få manifesteras, likt ringar på vattnet, ut i vår omvärld.

Under min resa har jag slagit hål på många gamla sanningar och föreställningar, främst om mig själv men också om världen och om universum. Framförallt har jag insett att vi är så mycket mer än vad vi till en början kan tänkas tro. Själv levde jag i flera år i illusionen av att mina prestationer var detsamma som mitt värde som människa. Att hela tiden prestera för att visa att jag dög och för att leva upp till mina egna och andras förväntningar blev till slut väldigt slitsamt, tomt och meningslöst.

Till en början tyckte jag att det var kul i skolan och jag hade lätt för att lära mig. Utan att vara medveten om det var jag en tjej som var väldigt inkännande och kunde snabbt läsa av vad som förväntades av mig och andra i olika situationer och miljöer. I takt med att skolåren gick försvann glädjen i att lära mig och allt blev mer och mer prestations- och tävlingsbaserat. Att anpassa mig och att följa spelets regler blev en naturlig strategi för mig under skoltiden och även en bra bit in i vuxenlivet. Jag var helt enkelt en duktig, ansvarsfull flicka med höga krav som också belönades för mina fina prestationer. Detta till stor del på bekostnad av min skaparglädje, mina gåvor och mitt unika uttryckssätt.

Grundskolan ledde efter ett par år vidare till ekonomistudier på högskolan och därefter ut i arbetslivet på jakt efter spännande karriärtjänster med häftiga utmaningar. Konkurrens, koncept, tillväxt och resultat blev självklara termer som jag svängde mig med. Jag började med tiden inse att en allt för stor del av min identitet var kopplat till vad som stod på visitkortet. Frågor dök upp som; vem är jag om jag inte är min titel och mina framgångar? Är det här det jag verkligen vill? Är det här allt? Vem är det som styr mitt liv? Och vem är jag när jag tillåter mig att bara få vara?

Nu vill jag poängtera att jag inte på något sätt ångrar det jag har varit med om för det har gett mig massor av erfarenheter och insikter om vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv. Vidare tycker jag inte heller att det är fel att göra saker, att prestera eller att nå sina mål. Den stora skillnaden idag är att jag gör det utifrån en helt annat perspektiv, från mitt inre varande. Istället för att vara utifrånstyrd och leva upp till andras och samhällets normer och krav är jag nu i kontakt med mig själv och känner in vad som är sant, riktigt och viktigt för mig och låter det få bli riktningen för mitt handlande. Och det som är så fantastiskt är att när jag gör det som jag allra innerst inne brinner för och drömmer om så gör jag inte bara mig själv en tjänst utan bidrar också till min omgivning. Det kallar jag win-win!

Jag brukar skämtsamt säga att jag är uppvuxen längs med E4. Ja, villan som jag bodde i tills jag flyttade hemifrån låg där. Trots detta har jag haft förmånen att få leva i nära kontakt med naturen. Skogar, ängar, sjöar, blåbär, svampplockning och potatisskördar har varit en del av min uppväxt och jag kan nu i efterhand se att närheten till naturen har betytt väldigt mycket för mig och min familjs välmående. I dag hämtar jag lugn, styrka och kraft från naturens rogivande och helande krafter.

Rörelse med kroppen har också haft en central roll i mitt liv. Först som gymnast i ung ålder, sedan som hobbydansare och idag blir det lite yoga. Även här kan jag i efterhand se att den kroppskontroll och kroppskännedom jag fick med mig redan i tidig ålder har bidragit till att jag har en nära relation till min kropp och dess signaler. Jag lyssnar med stor respekt till vad min kropp har att förmedla till mig.

Jag har alltid haft en längtan efter att få driva mitt eget företag. Främst för att jag tycker om att skapa och få saker att växa men också för att få vara min egen chef. Att det skulle bli inom personlig utveckling var till en början inte helt självklart men min inre resa visade mig vägen. Jag har valt att döpa mitt företag till "in the moment" för att påminna mig själv och andra om vikten av att leva våra liv i nuet. I nuet kan vi bejaka oss själva och göra val, val som ligger i linje med vår sanning och som formar vår framtid.

När jag till slut började lyssna på min inre röst som viskade ”det finns något mer” började mitt genuina intresse för personlig- och andligutveckling att ta fart. Idag vet jag att kraften som får maskrosen att forcera igenom asfalten är samma kreativa och kärleksfulla kraft som vi alla bär inom oss. Och det tycker jag är fantastiskt.

Vi går in i en ny tid - ljusets tid. En tid där vi bejakar hela vårt väsen - vårt autentiska, genuina och kärleksfulla jag - och låter det få lysa och komma till uttryck genom oss som dem vi är. I takt med att vår medvetenheten om oss själva och om världen vi lever i ökar blir det lättare för oss att göra medvetna val. Val som är sanna, rätta och viktiga för oss. Vi står stadigt på jorden samtidigt som vi har kontakten med vårt högre jag. Vi är här för att utvecklas, njuta av livet och att göra världen till en bättre plats.

"När vi står i vår kraft och följer vårt hjärta blir livet rikare och världen ljusare."

Sonja Melchior
Grundare av in the moment
Diplomerad samtalsterapeut & coach i psykosyntes

KONTAKT & BOKA