Samtalsterapi i Stockholm


Samtalsterapi i Stockholm:
Stärk dig själv


Jag hjälper kvinnor att stärka sig själva så att de kan känna en inre trygghet och stabilitet, inse att de är värdefulla precis som de är samt ha modet och kraften att styra livet i önskad riktning.

Är du den duktiga flickan som har många bollar i luften, har höga prestationskrav på dig själv och som är fenomenal på att leva upp till andras förväntningar men känner att det tär på dig, att du tappat bort dig själv och att du går omkring med en känsla av att inte duga eller vara bra nog? Du längtar efter en inre trygghet och stabilitet, du vill förstå vad som är viktigt och meningsfullt för dig samt ha modet och kraften att våga välja vägen som gör dig gott. Och framförallt inse att du är värdefull precis som du är!
Jag finns här som ett stöd på din väg.
Varmt välkommen.
Sonja


Samtalsterapi i Stockholm: Vad är självkänsla & självförtroende?

I den teoretiska världen är det vanligt att man skiljer mellan självkänsla och självförtroende. Ett starkt självförtroende bottnar i att man är van och duktig på att göra, att prestera och att handla. Ofta likställer man sina yttre prestationer med sitt egenvärde. Det vill säga om jag presterar bra, då är jag bra, duktig och framgångsrik men skulle jag mot förmodan misslyckas med mina prestationer så är hela jag misslyckad och jag känner mig förkrossad och värdelös. Att hela tiden jaga sitt värde via yttre prestationer samt att leva upp till sina hårt ställda krav och andras förväntningar kan vara väldigt slitsamt och långsiktigt inte ens hållbart.

Men det finns en annan väg och den vägen börjar inifrån genom att stärka din självkänsla - att stärka dig själv. Och framförallt handlar det om att återta och stärka kontakten med dig själv och ditt inre.


Samtalsterapi i Stockholm: Vad innebär det att stärka sig själv?

Att ha en stark självkänsla handlar om att känna sig trygg med att vara den man är. Att acceptera sig själv fullt ut och vara sig själv trogen. Att inse att ens värde som människa inte enbart handlar om prestationer utan att jag faktiskt har ett värde enbart genom att finnas till.

Självkänsla handlar också om att lära känna sig själv bättre: att få en förståelse för hur man fungerar, vad man mår bra av samt vad man vill och längtar efter. Här är det viktigt att poängtera att det inte är något fel med att handla och att prestera däremot mår vi bättre och känner oss mer tillfreds med livet om våra handlingar utgår från en plats som är väl förankrad inom oss själva. När vi medvetet väljer att agera utifrån det som känns sant, riktigt och viktigt för oss gör vi inte bara oss själva en tjänst utan sprider också positiva vibrationer ut i vår omgivning. Tanken är att du ska vara en fri själ, vara i din sanna kraft och följa ditt hjärta.


Samtalsprogrammet: Stärk dig själv - här & nu.

Syftet med samtalsprogrammet Stärk dig själv - här & nu är att du bygger upp en djupare acceptans och kontakt med dig själv för att lättare välja vägar som gör dig gott samtidigt som du tar hänsyn till din omgivning. Du kommer inse att du har modet och kraften att styra ditt liv i önskad riktning.

Att stärka sig själv är inte en quick fix utan en process som behöver integreras i dig under en tid. Under samtalsprocessens gång, som består av minst 8 tillfällen, kommer vi att inkludera både din historia, din nutid och din framtid samtidigt som vi också utforska aspekter som det mentala, det känslomässiga, det kroppsliga och det allra innersta. Vi människor är komplexa varelser där var och en har sin egen unika väg och utvecklingstakt att följa. Vi utgår alltid ifrån där du befinner dig samtidigt som vi arbetar utifrån modellen "Krafthjulet" som består av 5 huvudområden som har till uppgift att stärka en individ inifrån och ut.

Under våra träffar samtalar vi, gör olika typer av övningar, integrerar teori med praktik, får nya insikter och du kan också få material och uppgifter mellan gångerna för att stärka din process ytterligare. Det vi övar på blir vi bra på.

Du är varmt välkommen att kontakta mig för att veta mer och det finns möjlighet att boka in ett kostnadsfritt samtal där du kan berätta mer om dig själv, få mer information om samtalsprogrammet Stärk dig själv - här & nu samt få svar på eventuella frågor.

 

Om mig som samtalsterapeut

Mitt namn är Sonja Melchior och har en bakgrund som civilekonom inom affärsvärlden men valde att skola om mig för 10 år sedan till samtalsterapeut och livscoach i psykosyntes. Jag drivs av att hjälpa människor att må bra och att leva meningsfulla och berikande liv.

Jag är övertygad om att för att vara en "bra" samtalsterapeut behöver man själv gjort en gedigen inre resa och lärt känna sig själv på djupet.

Förutom att jag har läst 4 år till Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) och är utbildad mindfulnessinstruktör så har jag också över 100 timmar i egen terapi.

Dessutom vill jag vara en god förebild och leva som jag lär. Jag går i kontinuerlig egen terapi, handledning och vidareutbildar mig.

Mina klienter tar jag emot på lugn plats i närheten av Odenplan i Stockholm eller på distans om det skulle passa bättre. All samtalsterapi i Stockholm sker under sekretess och jag är ansvarsförsäkrad och medlem i Psykosyntesförbundet.

Du kan läsa mer om mig här...

Sonja Melchior
Diplomerad samtalsterapeut & livscoach i psykosyntes